Praktisk informasjon

Parkering
Det er gratis parkering ved Skudehallen og ved Skudenes Ungdomsskole.
Følg parkering anvisning / vakter.
Parkering på handikap-plasser uten handikapbevis vil ikke bli godtatt.
Det er ikke tillatt å parkere langs / oppå fortauet fra Salem og inn mot Skudehallen, pga. fremkomst for utrykningskjøretøy.


Handikapp

Det er egne parkeringsplasser for handikap like utenfor Skudehallen.
Det er også eget handikaptoalett inni Skudehallen.